zpět
Polanecký: Engel - z lékaře hrobařem

(03.02.2011, Rudolf Polanecký, polanecky.blog.idnes.cz) "Za nedohodu mohou temné síly, které ji torpédovaly," řekl odborář Engel, když odmítl nabídku ministerstva na průměrný plat lékaře v roce 2012 ve výši minimálně 60000 Kč.

Kam až zajde arogance M. Engela? Nestačí, že si společně s ostatními protestujícími vzal za rukojmí všechny pacienty a zejména těhotné ženy a novorozeňata? Kolik musí zemřít pacientů kvůli finančním požadavkům? Protestovat se dá různými způsoby, ale tato forma protestu, řečeno s klasikem, zdá se být poněkud nešťastnou.

Nikdo nepopírá, že lékaři mají obtížnou profesi a já jsem ten poslední, kdo by někomu nepřál spravedlivý plat. Pokud se někdo cítil nedoceněn, mohl odejít jinam, i do jiné země. Hranice jsou od pádu železné opony otevřeny již přes dvacet let.

Radikální požadavky Engelova LOKu jsou ale nepřijatelné. Jsou podávány ultimativní formou a naprosto nerespektující současnou realitu. Zatímco soukromá sféra už dávno šetří a optimalizovala své provozy, tu nesoukromou to stále čeká. Přitom zaměstnanci placeni ze státního mají vyšší platy než v soukromé sféře.

Zastánci protestu argumentují tím, že je právem každého podat výpověď. To mají nepochybně pravdu, ale člověk nepodává výpověď jen tak z plezíru, podává ji proto, že je ve svém zaměstnání nespokojen a nechce svou výpověď brát zpět. Zodpovědný člověk si také najde nové působiště a teprve pak výpověď podá.

Nikdo mi ale nenamluví, že se skoro 4000 lékařů rozhodlo najednou výpověď podat. Vše je organizováno a MUDr. Engel se k tomu hrdě hlásí. Realita je taková, že LOK nepočítal s tím, že by byly výpovědi brány vážně. Jenže v tom případě si pánové z LOKu měli pořádně prostudovat Zákoník práce. Mimochodem, jsou snad lékaři negramotní, že LOK najal advokátní kancelář, která výpovědi posílala za zaměstnance? Kolik asi tento právní úkon stál peněz?

Vyděračský požadavek, že má ministerstvo zařídit návrat všech lékařů, kteří podali výpověď, zpět na jejich místa naráží na fakt, že stáhne-li zaměstnanec svou výpověď, je na zaměstnavateli, zda bude se stažením souhlasit. Jinými slovy, vše je v rukou vedení nemocnic, nikoli v rukou ministerstva.

Nemocnice si už začaly hledat náhrady, někde dojde k přeorganizování provozů, u některých lékařů je pro nemocnice výpověď dokonce žádoucí. Nemusí vyplácet odstupné a zbaví se lékařů nekvalitních a problémových. Lékaři podstoupili riziko a jako v loterii, nemohou vyhrát všichni. Lékaři si to měli rozmyslet, ale možná právě proto LOK na svých shromážděních ihned vybíral podepsané výpovědi.

M. Engel tlačí na pilu. Odmítl kompromis, dál trvá na všech svých požadavcích, peníze uvolněné na platy zdravotnického personálu chce jen pro lékaře (nejlépe jen ty své) a křičí, že kdyby se byť jen koruna dala sestrám, dostali by lékaři málo. Z lékaře se stal hrobníkem. Dokonce už v okamžiku odstartování kampaně "náš exodus, váš exitus".

Začnou-li skutečně umírat novorozeňata, ženy při porodech nebo jiní pacienti jen kvůli přemrštěným finančním požadavkům (viz návrh LOKu), pak bude hlavním hrobařem právě MUDr. Engel. Vyjednávat se musí umět, je to otázka kompromisů. Ze strany LOKu jde o vydírání a ultimáta.

Uvidíme kolik lékařů svou výpověď stáhne, ale domnívám se, že většina. M. Engel jim jejich hypotéky nezaplatí a ani nevyrovná rozdíl mezi platem a podporou v nezaměstnanosti. Pro Engela to bude s velkou pravděpodobností těžká prohra.

Finanční prostředky uvolněné ministerstvem a i ušetřené odchodem mohou nemocnice použít na vyšší platy těm, kteří zůstali, případně na nábor nových pracovních sil. Na Slovensku je údajně průměrný plat lékaře 1200€ v horších podmínkách, než jsou v Čechách, takže možnosti náhrad za odcházející lékaře jsou.

Martin Engel dokázal silně poškodit renomé lékařů, jejich důvěryhodnost. Kvůli němu také podpora rebelujících lékařů u veřejnosti rychle padá a zároveň tím kazí pověst všem. Jeho obvinění, že prý ministerstvo a temné síly chtějí proti "jeho" lékařům poštvat veřejnost a rozdělit lékaře na ty hodné a zlé jsou už křečovitou obhajobou. Na to stačí on sám. Je vidět, že Engel ztrácí nervy a je s nápady v koncích. Půjde také svého zaměstnavatele požádat o stažení výpovědi?

Autor: Rudolf Polanecký
Zdroj: polanecky.blog.idnes.cz
Další články:Copyright ©  2001-2020 SilesNet s.r.o.