zpět
...před vesmírnou katastrofou

Opavští a oxfordší vědci pracují na varování před vesmírnou katastrofou.

Příprava včasného varovného systému před vesmírnou katastrofou a nové trendy ve výzkumu nanotechnologií a energií jsou hlavní náplní spolupráce mezi Slezskou univerzitou v Opavě a slavnou univerzitou v Oxfordu.


Smlouvu o spolupráci v oblasti výzkumu neutronových hvězd a jejich gravitačního záření dojednali 7. ledna děkan filosoficko-přírodovědecké fakulty profesor Zdeněk Stuchlík a profesorka Oxfordské univerzity J. R. Stone.

„Výzkum neutronových hvězd a jejich vnitřní hmoty jsou pro vědu důležité ve dvou ohledech,“ říká profesor Zdeněk Stuchlík, „ jednak nám chování jejich gravitačního záření ukazuje vlastnosti jejich hmoty, což nám významně pomáhá při studiu a rozkrývání tajemství mikrosvěta. Praktickým efektem je pak urychlení výzkumu nanotechnologií a energie.

Druhým významným úkolem naší vědecké spolupráce je příprava včasného varovného systému před vesmírnou katastrofu. Pomocí studie gravitačního záření můžeme zjistit zda se neblíží splynutí dvou neutronových hvězd. Taková srážka by znamenala gigantickou explozi, jejíž uvolněná energie je stejná jak při výbuchu supernovy. Její záření je však tisíckrát nebezpečnější. Pokud by se nám časem podařilo takovou blížící se katastrofu odhalit, mohli bychom lidstvo předem varovat,“ dodává profesor Stuchlík.

Se Slezskou univerzitou v Opavě a Oxfordskou univerzitou bude na tomto projektu spolupracovat i mezinárodní škola pro pokročilá studia v Terstu.

Kromě spolupráce vědců se předpokládá i vzájemná výměna studentů. Již příští rok bude nejlepší opavský student moci absolvovat stáž ve starobylém Oxfordu. „Je nutné do této spolupráce zapojit i studenty,“ říká děkan Stuchlík, „ ti jsou naše budoucí vědecká naděje a pokračovatelé.“

Vědecká práce je financována z mnoha zdrojů, jsou to jak granty z české grantové agentury, tak například i grant italské vlády a samozřejmě peníze z fondů EU.

Leoš Kyša
Další články:Copyright ©  2001-2020 SilesNet s.r.o.